Výsledky prieskumu Industry 4.0 v SR

21.10.2017 Vážení priatelia,
ďakujeme, že ste sa mnohí stali súčasťou jedinečného prieskumu, ktorého ambíciou je zaznamenať prvé prejavy fenoménu Industry 4.0 v slovenských podnikoch... Viac...

Mapovanie pohybu pracovníkov medzi pracoviskami

21.10.2017 Nová verzia Plant Simulation 14 prináša veľa užitočných vylepšení... Viac...

Industry 4.0 - Zlepšujme procesy, IT je len nástrojom

22.09.2017 Dňa 21.9.2017 sa konalo v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave v poradí už tretie Industry4UM... Viac...

MTS, spol. s r.o.

06.02.2015 Podnetom k pristúpeniu prijatia riešenia NX a Teamcenter bola snaha zefektívniť interné procesy tak, aby firma zvládla úlohy súvisiace s rozvojom firmy a s narastajúcim počtom zamestnancov. Hľadali sme taký PDM/PLM systém, ktorý by komplexne vyriešil naše potreby a zefektívnil komunikáciu a prácu na, projektoch, ale aj v rámci jednotlivých oddelení firmy. Viac...

Emerson Branson a.s.

19.08.2014 "Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi", povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s. Viac...