Vysokoškoláci môžu praxovať aj u vás

18.05.2016 Vážení priatelia, zapojte sa aj vy do novej iniciatívy ZAP, do projektu SPICE... Viac...

Súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít

21.03.2016 SOVA Digital aj tento rok vyhlasuje súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu pre študentov technických univerzít. Viac...

Trendy vo výrobe foriem a nástrojov

26.04.2016 Dňa 17.5.2016 sa konal v hoteli LUNA v Žiari nad Hronom druhý ročník úspešného odborného stretnutia "Trendy vo výrobe foriem a nástrojov", zamerané na všetky dôležité faktory fungovania úspešnej nástrojárne... Viac...

MTS, spol. s r.o.

06.02.2015 Podnetom k pristúpeniu prijatia riešenia NX a Teamcenter bola snaha zefektívniť interné procesy tak, aby firma zvládla úlohy súvisiace s rozvojom firmy a s narastajúcim počtom zamestnancov. Hľadali sme taký PDM/PLM systém, ktorý by komplexne vyriešil naše potreby a zefektívnil komunikáciu a prácu na, projektoch, ale aj v rámci jednotlivých oddelení firmy. Viac...

Emerson Branson a.s.

19.08.2014 "Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi", povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s. Viac...