Industry 4.0 – Strategy štartuje nový workshop

18.05.2018

V rámci projektu „Industry 4.0 – Strategy“ uvádza v týchto dňoch SOVA Digital nový inovačný workshop, nazvaný „Top manažment firmy štartuje a riadi Industry 4.0“. Predpokladaným výsledkom workshopu je zjednotenie názorov manažmentu firmy na postup – roadmap firmy pri zvyšovaní jej konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie. 

Táto transformácia nemôže byť realizovaná len cez externú poradenskú firmu, pretože existuje riziko, že výsledkom bude realizácia "ich riešenia" a nie "nášho riešenia". Dôležitým faktorom úspechu je nájsť rovnováhu medzi prínosom zo skúseností a odbornosťou poradcov alebo konzultantov a zapojením vlastného tímu firmy vyškoleného a motivovaného pre vytvorenie fabriky budúcnosti. 

Avšak úplne najdôležitejšie je nastavenie smerovania firmy. Nájsť to, na čom postaví firma svoju výnimočnosť pre budúcnosť. Industry 4.0 otvára pre to obrovský priestor. V tomto procese je rola manažmentu nenahraditeľná.

Cieľmi tohto úvodného workshopu Industry 4.0 je:
  • zjednotiť chápanie problematiky Industry 4.0 ako strategického piliera budúcnosti podniku
  • identifikovať a pomenovať kritické miesta a príležitosti pre implementáciu Industry 4.0 v podniku
  • naštartovať prípravu Rodmap pre digitálnu transformáciu firmy

Workshop využíva inovatívne metódy a techniky na generovanie hodnotných výstupov a konceptov implementácie Industry 4.0.

V ďalších krokoch prvej etapy metodiky postupu implementácie Industry 4.0 sú aktivity ako napr.: hodnotenie úrovne Industry 4.0 v podniku, tvorba konceptov príležitostí, návrh pilotného projektu, atď.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás