Industry4UM

07.06.2017

Industry4UM – je nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má za cieľ objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi, špecialistami na vybrané témy. Zámerom fóra je pokryť čo najširšie spektrum oblastí inteligentného priemyslu.

„Náš cieľ je objasňovať princípy a možnosti ako aplikovať v priemysle digitalizáciu v miere, akú si je zatiaľ ťažko predstaviť. Chceme otvárať konkrétne témy, detailne ich rozoberať, a spolu s odborníkmi z rôznych oblastí diskutovať o tom, čo sa mení a ako sa to prejaví vo fabrikách. Nechceme robiť povrchné prednášky, kde účastníci pasívne počúvajú čo by raz mohlo byť. Každý, koho zaujíma téma Industry 4.0 a chce sa dozvedieť, čo prinesie priemyslu a ako sa prenáša do praxe je vítaný, a môže sa pýtať aj na základe požiadaviek zo života svojej firmy. Je to otvorené fórum.“ 
Martin Morháč, SOVA Digital a.s., iniciátor konceptu Industry4UM

Industry4UM je spoločný projekt spoločnosti SOVA Digital a REVUE Priemyslu.
V roku 2017 sa pripravujú 4 diskusie fóra Industry4UM na rôzne témy Industry 4.0.

Dňa 6.6.2017 o 13:00 sa konalo v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave v poradí už druhé Industry4UM.

Diskutovali sme na tému: Industry 4.0 - mýty a realita
  • Potrebujete vyviesť z labyrintu informácií o Industry 4.0?
  • Ako Industry 4.0 ovplyvní konkurencieschopnosť firmy?
  • Ako k Industry 4.0 pristupujú firmy vo svete?
  • Aké skúsenosti s digitalizáciou majú firmy na Slovensku?
  • Kde a ako začať?
Viac informácií a ďalší termín konania Industry4UM nájdete TU

Fotografie zo stretnutia:


Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás