MTS, spol. s r.o.

06.02.2015 Logo MTSFirma MTS spol. s.r.o. dodáva špičkové produkty a technológie pre rôzne oblasti priemyselnej výroby, najmä pre výrobcov automobilov a ich príslušenstva, ale aj výrobcov strojov a zariadení.

Ťažiskom výrobného programu je automatizačná technika a automatizácia výrobných procesov. Firma realizuje 
vlastný vývoj strojov, zariadení a kompletných technologických celkov. Stojí za množstvom projektov 
a riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov, ku ktorým poskytuje vlastné know-how vo forme 
odborného poradenstva, servisu a školení.

Výrobná linka MTS

Podnetom k pristúpeniu prijatia riešenia NX a Teamcenter bola snaha zefektívniť interné procesy tak, aby firma zvládla úlohy súvisiace s rozvojom firmy a s narastajúcim počtom zamestnancov. Hľadali sme taký PDM/PLM systém, ktorý by komplexne vyriešil naše potreby a zefektívnil komunikáciu a prácu na
projektoch, ale aj v rámci jednotlivých oddelení firmy. 

Pri hľadaní vhodného riešenia sme vychádzali z týchto potrieb: 
  • vnútrofiremné zdieľanie dát a ich centralizácia,
  • zefektívnenie tímovej práce na projektoch, uľahčenie práce na opakujúcich sa projektoch,
  • zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti dát,
  • automatizácia rutinných činností,
  • podchytenie a úplná kontrola projektu vo jeho všetkých fázach (uchovanie histórie projektu),
  • definovanie procesov od návrhu a vývoja produktu cez výrobu a montáž, až po jeho expedíciu ku konečnému zákazníkovi,
  • zavedenie firemného workflow, a pod.

Z neustále narastajúcich potrieb sme teda usúdili, že budeme musieť pristúpiť ku komplexnej zmene v doterajšom systéme práce a tomu prispôsobiť aj software, ktorý nám umožní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov a tým sa udržať medzi špičkou na trhu a byť konkurencie schopným podnikom.
Z tohto dôvodu sa nám prijatie NX a Teamcenter javilo ako najlepšie riešenie, a to nielen z pohľadu 
aktuálnych potrieb firmy, ale aj pre potreby budúcnosti.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás