Prieskum Industry 4.0 v SR

30.08.2018
Vážení priatelia, 

staňte sa súčasťou jedinečného prieskumu zameraného na zmapovanie stavu aplikácie Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Jeho účelom je poskytnúť podnikom relevantné informácie pre posúdenie ich aktuálnej situácie a využitie hlbších znalostí z okolitého prostredia pri uplatňovaní prvkov Industry 4.0 v prospech svojho ďalšieho rozvoja. Vaše názory sú pre úspešnosť prieskumu veľmi dôležité.

Prieskum je každoročne opakovaný, anonymný a k meraným parametrom sa budeme pravidelne vracať. Meranie úrovne digitálnej transformácie v slovenskom priemysle sme začali v minulom roku. Ich výsledky sa stali unikátnym materiálom, ktorý po prvýkrát na Slovensku pomenoval aktuálny stav zmien a poskytol cenné informácie pre odbornú i širokú verejnosť.

Prieskum prebieha od 17. augusta do 20. septembra 2018.

SPUSTIŤ PRIESKUM

Viac informácií a výsledky prieskumu 2017 nájdete na www.industry4um.sk

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás