Prieskum Industry 4.0 v SR

20.09.2017
Vážení priatelia,
ďakujeme, že ste sa mnohí stali súčasťou jedinečného prieskumu, ktorého ambíciou je zaznamenať prvé prejavy fenoménu Industry 4.0 v slovenských podnikoch.

Stojíme spolu v hlavnom prúde zmien, ktoré budú mať vplyv na našu prácu a životy. Technologické zmeny nás nabádajú opätovne preskúmať spôsob nášho podnikania. Potrebujeme získať hlbšie znalosti ako uplatňovať prvky Industry 4.0 a urýchliť tempo ich prijatia. 

Svet sa mení a slovenské podniky sú súčasťou týchto zmien. Začnime spolu zmapovaním názorov na Industry 4.0 a zmonitorujme stav jej aplikácií na slovenskom trhu. Prieskum je časozberný, anonymný a k meraným parametrom sa budeme pravidelne vracať. Výsledky sú dôležité pre Vás, ale aj pre všetkých Vašich kolegov v ktorejkoľvek oblasti. 

Prieskum bol ukončený dňa 14.9.2017, na základe zaujímavých výsledkov sme sa rozhodli spracovať hĺbkovú analýzu, a preto vyhodnotenie prieskumu zverejníme do 15.10.2017 na web-stránke industry4.sk.

Len keď budeme poznať východiská, dokážeme lepšie uchopiť vízie a pripraviť sa na úspešnú budúcnosť našich firiem.
Ďakujeme za spoluprácu.

Prieskum bol vytvorený v spolupráci spoločnosti SOVA Digital a časopisu Revue priemyslu.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás