TRENDUSTRY 2018

13.12.2017

Vážení priatelia,
pozývame vás na konferenciu TRENDUSTRY 2018, ktorá sa bude konať 13.-14.2.2018 v hoteli Partizán na Táľoch.

TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom jeho rozsahu,
TRENDUSTRY sa bude primárne zaoberať praktickými a reálnymi aplikáciami aktuálnych trendov, s dôrazom na dostupnosť pre bežné firmy,
TRENDUSTRY sa sústredí na hľadanie riešení pre lepšie fungovanie procesov, využitie súčasných technológií a miesto človeka v nich,
TRENDUSTRY je postavené na odborných prednáškach, otvorených diskusiách, workshopoch a na hľadaní riešení,
TRENDUSTRY je určené pre stredný a vyšší manažment, pre výkonných pracovníkov začlenených do jednotlivých procesov.

Ústredná téma TRENDUSTRY 2018: „Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov“  

O čom budeme hovoriť:
  • ako vytvoriť konkurencieschopný výrobok
  • ako zvýšiť plynulosť a produktivitu výroby, logistiky, administratívy
  • aké nástroje a prostriedky digitalizácie pritom používať

Tlačová správa 
 

Môžete si dovoliť nezúčastniť sa? 

Bližšie informácie a prihlášku nájdete TU

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás