Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít ročník 2015

22.06.2015

Spoločnosť SOVA Digital vyhodnotila súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.

Kritériá hodnotenia pri bakalárskych a diplomových prácach boli:
  • prínos práce – 50%
  • využitie technológií PLM pri riešení – 30%
  • forma spracovania – 20%

VÍŤAZI BAKALÁRSKYCH PRÁC:

Košický a Prešovský kraj

1.  miesto – Bc. Jozef Trojan, Technická univerzita v Košiciach, SjF
2.  miesto – Bc. Viktor Halčin, Technická univerzita v Košiciach, SjF
3.  miesto – Bc. Miloš Galanda, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj

1.  miesto – Bc. Martin Bavolár, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
2.  miesto – Bc. Patrik Martinka, Žilinská univerzita v Žiline, SjF
3.  miesto – Bc. Mikuláš Fúra, Žilinská univerzita v Žiline, SjF

Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj

1.  miesto – Bc. Dávid Petruľa, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2.  miesto – Bc. Tomáš Zelenay, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická                                                                      fakulta so sídlom v Trnave
3.  miesto – nebolo udelené

Víťazi bakalárskych prác získavajú:

1.  miesto – štipendium na magisterské štúdium vo výške 2000,- €
2.  miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3.  miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

VÍŤAZI DIPLOMOVÝCH PRÁC:

1.  miesto – Ing. Zoltán Bohuš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, SjF
2.  miesto – Ing. Radovan Kovács, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
3.  miesto – Ing. Miroslava Kramárová, Žilinská univerzita v Žiline, SjF

Víťazi diplomových prác získavajú:

1.  miesto – pracovné miesto v SOVA Digital s nástupným platom vo výške najmenej 1500,- €
                   (resp. vecný dar v hodnote 2000,- €)
2.  miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3.  miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

Gratulujeme všetkým víťazom!

Fotografie ocenených študentov:

  

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás