Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu

29.06.2016

Milí študenti, prinášame vám vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít 2016.


BAKALÁRSKE PRÁCE - vyhodnotenie

Košický a Prešovský kraj:

Poradie  Meno  Názov  Univerzita  Fakulta 
 1. Miroslav Spodniak Nízkocyklová únava častí leteckého turbokompresorového motora
TUKE  Letecká fakulta 
 2. Ladislav Kužma Digitálny model konštrukcie vybraného bezpilotného systému TUKE  Letecká fakulta
 3. Daniel Švihura CA systémy pri návrhu a výrobe nosných plôch športového lietajúceho zariadenia TUKE Strojnícka fakulta


Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj:

Poradie  Meno Názov Univerzita Fakulta
 1. Peter Polerecký Návrh zlepšenie výrobného systému v spoločnosti CONTINENTAL ASS s.r.o.
TUZVO Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
 2. Martin Bednár Vplyv technologických parametrov laserového rezania na integritu povrchu rezných hrán vybraných technických materiálov
UNIZA Strojnícka fakulta
 3. Monika Besedová Ergonomická analýza vybraného pracoviska v spoločnosti Neografia, a.s.
TUZVO Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj:

Poradie  Meno Názov Univerzita Fakulta
 1. Radko Boško
Návrh mechanizmu riadenia pre vozidlo Formula Student Electric STUBA
Strojnícka fakulta
 2. Tomáš Gergeľ
Návrh zadného náboja vozidla kategórie Formula Student Electric
STUBA
Strojnícka fakulta
 3. Tomáš Gajdoš
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska pre bezkontaktné zváranie s využitím projekčného softvéru ABB RobotStudio
STUBA
Strojnícka fakultaDIPLOMOVÉ PRÁCE - vyhodnotenie


Poradie Meno Názov Univerzita Fakulta
1. (PLM - návrh výrobku)  Gregor Špano 
Návrh a konštrukcia stola s pohyblivou hlavou na  vybrané aplikácie vo výrobnom procese  STUBA  Strojnícka fakulta 
1. (PLM - návrh procesov) Miroslav Kríž
Návrh a virtuálne sprevádzkovanie automatizovaného pracoviska s robotickým ramenom
STUBA Strojnícka fakulta
2. Martin Szallay
Analysis of Phenomena and Performance of Axial Needle Roller Bearings Using a Dynamic Multi-Body Simulation
STUBA Strojnícka fakulta
3. Peter Likavčan Návrh simulačného modelu robotickej bunky s využitím signálneho riadeniav prostredí Process Simulate modul Virtual Commissioning
STUBA Strojnícka fakulta
3. František Heško
Návrh a realizácia aerometrického systému lietadla 
TUKE Letecká fakulta


Viac informácií o súťaži nájdete TU.
Výhercov súťaže budeme kontaktovať v najbližšej dobe.

Srdečne gratulujeme úspešným výhercom, a taktiež by sme sa radi poďakovali všetkým účastníkom súťaže.

Prajeme vám veľa úspechov.

Tím SOVA Digital

Fotografie

Viac fotografií nájdete na Facebooku
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás