Kontakt

SOVA Digital a.s.

Bojnická 3 (areál Matador)
831 04 Bratislava, Slovenská republika

tel.:   00421/ 2/ 4333 0643,  4333 0372
fax:   00421/ 2/ 4333 9505

Modrá linka:   0911 733 655 (Non-Stop služba)

info@sova.sk
www.sova.sk

info@industry4.sk
www.industry4.sk


  

IČO: 35 77 09 11
IČ DPH: SK2020244325


Spoločnosť SOVA Digital je certifikovaná na Systém manažérstva kvality
v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy
ISO 9001:2015
Strojárske konzultačné centrum -
združené pracovisko SjF STU a SOVA Digital

doc. Ing. František Palčák, CSc., vedúci SKC
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
mob.: 0903 432 037, e-mail: frantisek.palcak@stuba.sk