Femap


Má za sebou viac než 20 ročnú históriu ako pre- a post- procesor pre Nastran, a je taktiež nezávislým procesorom pre množstvo iných uznávaných riešičov ako LS-DYNA, Sinda/G, NEiNastran, MSC.Nastran, ABAQUS, ANSYS a iné. Mnohé z týchto riešičov je možné nastaviť a kontrolovať priamo z prostredia Femapu.

Femap je veľmi intuitívny nástroj, ktorý sa pre riešenie štrukturálnej mechaniky štandardne dodáva s riešiom NX Nastran. Simulácie prúdenia a tepla zabezpečuje riešič NX Flow a NX Thermal. Tieto riešiče sú plne integrované v prostredí programu.

Femap poskytuje komplexnú funkčnosť a nezávislé prostredie pre tvorbu FE modelu, simuláciu a vizualizáciu výsledkov.
 • obsiahle možnosti tvorby a editácie geometrie
 • import geometrie (všetky štandardné výmenné formáty)
 • automatické sieťovanie, mapové sieťovanie
 • široká paleta FE prvkov (3D, 2D, 1D, špeciálne)
 • okrajové podmienky na model aj geometriu
 • definícia všetkých bežných typov materiálov
 • riešenie kompozitných materiálov
 • kontakty (plocha na plochu)
 • prehľadné užívateľské prostredie
 • tabuľkové spracovanie výsledkov
 • plnohodnotný postprocessing