NX

Systém NX patrí medzi najkomplexnejšie CAx riešenia na súčasnom trhu. Pokrýva potreby takmer všetkých odvetví strojárenskeho priemyslu. V jedinom systéme môžete vyriešiť celý rad úloh. Od návrhu konceptu, cez konštrukčný návrh, overenie kinematickej funkčnosti, FEM analýz, až po vytvorenie CNC kódu pre obrábacie stroje, či programu pre meracie stroje.

NX je modulárny systém, teda pre každého je možné vyskladať také riešenie, ktoré mu najviac vyhovuje. Najčastejšie je používaný pre dizajn nových výrobkov, tvorbu nástrojov (formy, postupové nástroje), či ako samostatný CAM systém. Viac o štandardných balíkoch nájdete v sekcii MACH balíky.

NX však ponúka omnoho viac ako len sadu CAD, CAM a CAE nástrojov. Je to systém, ktorý umožňuje uchovávať firemné know how, a so systémom Teamcenter sa stáva nástrojom, ktorý umožňuje získať prehľad a kontrolu nad celým procesom návrhu.V reálnom čase vidíte v akom stave je návrh vašich výrobkov, a môžete tak veľmi pružne riadiť celý proces návrhu. Pre používateľa zas prináša výhody jednotného úložiska dát a úplne odpadajú problémy s hľadaním správnych dát.

Zaujímavé zahraničné referencie:


Viac o NX nájdete v PDF
 

Video NXPotrebujete viac informácií? Kontaktujte nás