Product Cost Management

Product Cost Management je komplexným riešením na výpočet cien výrobkov od spoločnosti Siemens PLM Software. Jedinečnosť softvéru spočíva v kontinuálnej detailnej kontrole nákladov vznikajúceho produktu až po jeho finálnu výrobu. Umožňuje strategické trhové rozhodnutia už v čase grafického navrhovania produktu a raného štádia jeho technického vývoja. 

Súčasťou balíka je aj individuálne rozšíriteľná databáza informácií podľa osobných preferencií užívateľa, ktorá umožňuje zefektívniť celý proces kalkulácie ceny, a dáva možnosť operovať s celou radou modelových situácií.

Simulujte, analyzujte a optimalizujte náklady výrobkov tak, aby ste mohli urobiť adekvátne rozhodnutia v správnom čase, a maximalizovali tak ich ziskovosť.

                Znižujte si výrobné náklady                                             Priamo ovplyvňujte vaše zisky  
                                                         

Manažment  
Pomocou kalkulácie profitability dokážete veľmi precízne predvídať vývoj cien a nákladov ešte pred uvedením výrobkov na trh, rovnako ako i počas celej doby životnosti produktov, a tým získať zákazku. Product Cost Management ponúka extrémne rýchle, prehľadné a detailné vyhodnotenia kľúčových indikátorov pre jednotlivé projekty.

Nákup
Pomocou veľmi spoľahlivých odhadov cien budete schopní vyjednať výhodnejšie cenové podmienky u svojich dodávateľov.

Predaj
Pomocou dát v personalizovanej forme pre jednotlivých zákazníkov si zaistíte silnú vyjednávaciu pozíciu. Prezentovanie jasnej, detailnej a dôveryhodnej štruktúry nákladov produktu vám dáva možnosť nárastu úspešnosti pri ponukových konaniach.

Design to cost  
Pomocou prehľadného vývoja parciálnych nákladov už pri kreovaní nových produktov, v ranom štádiu ich technického vývoja, môžete odporučiť alternatívne riešenia, čím ovplyvníte celkové výrobné náklady. Opätovným používaním už existujúcich kalkulácií a vytváraním ich variácií zefektívnite celý proces.

Tool costing 
Pomocou riešenia pre výpočet nákladov nástrojov dokážete urobiť spoľahlivé a časovo nenáročné kalkulácie. 3D CAD dáta načítate automaticky alebo manuálnym vložením. Tool costing poskytuje portfólio technológií nástrojov, ako napr. vstrekovanie plastov, plošné tvárnenie a nástroje pre vysokotlakové liatie, a to na jedinej softvérovej platforme Teamcenter Product Cost Management.