Solid Edge

Konštruujte lepšie

Solid Edge je riešenie pre 3D digitálny návrh prototypov a konštrukcií. Ponúka integrované nástroje pokrývajúce rôznorodé oblasti od rozsiahlych riešení pre strojárske produkty, energetické zariadenia, priemyselné celky, spotrebný tovar, plastové komponenty až po nábytkársky priemysel.

S vynikajúcimi modelovacími nástrojmi, ktoré sú jedinečne zamerané na potreby konkrétnych sektorov získate riešenie, ktoré umožní vášmu technickému tímu ľahko vyvíjať celý rad produktov, od jednotlivých súčastí až po zostavy obsahujúce tisíce komponentov. Jednoduchosť a rýchlosť Solid Edge zrýchli celý proces návrhu dielcov cez digitálne overenie, úpravy komponentov, výkresovú dokumentáciu až po správu dát k výrobku.

Solid Edge je modulárne riešenie, ktoré umožňuje získať nástroje pokrývajúce presne vaše špecifické požiadavky od 3D konštrukcií, plechových komponentov, potrubných systémov, elektromechanických častí, vizualizácií, rozsiahle možnosti digitálneho simulovania prototypov, tvorbu programov pre NC obrábacie stroje až po správu dát naprieč celým podnikom. Tisíce spoločností po celom svete podobnej vašej firme sa každý deň môžu spoľahnúť, že so Solid Edge dodajú hneď na prvýkrát čoraz zložitejšie a bezchybné produkty.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás