Teamcenter

Teamcenter je najkomplexnejší a najrozšírenejší PLM systém na trhu. Predstavuje riešenie správy dokumentácie a procesov od malých podnikov po veľké nadnárodné spoločnosti. Umožňuje integrovať do jedného celku celé vývojové či konštruktérske tímy. Ako jeden z mála systémov umožňuje spravovať rôzne CAD systémy a je jedinečný v možnostiach konfigurácie a prepojenia s inými firemnými systémami. Zabezpečuje tak prehľadnosť, jednoduchú správu a vyhľadávanie v celej firemnej dokumentácii.

Viac informácií o riešení Teamcenter nájdete v PDF 


5 najhorších spôsobov plytvania časom v predvýrobných procesoch