Riešenia

Riešenia SOVA Digital sú zamerané na výrobok. Na spracovanie jeho konštrukčného riešenia, na návrh jeho spracovania a výroby.  Na týchto procesoch sa vo firmách zúčastňuje množstvo pracovníkov, partnerov, subdodávateľov, zákazníkov, výrobných zdrojov a vzniká obrovské množstvo dát, veľmi citlivých na presnosť. Všetky tieto procesy, zdroje, dáta je potrebné spracovať, riadiť a vyhodnocovať. Na to slúžia systémy nazvané Product Lifecycle Management (PLM).  

PLM riešenia sa stali jedným z rozhodujúcich nástrojov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti výrobkov.

V poslednej dobe sa tieto technológie spájajú aj s pojmom Digitálny podnik, ktorý je významnou podmnožinou PLM riešení. V minulosti boli PLM riešenia známejšie pod súhrnným označením CAD/CAE/CAM/PDM systémy.

Riešenia SOVA Digital sú natoľko variabilné a prispôsobivé, že sú vhodné pre akýkoľvek strojársky podnik, vrátane malých a stredných podnikov. Rozhodujúcim kritériom je ich rýchla návratnosť.

Kvalita výrobku je dôležitá nielen ako zákaznícky parameter, ale zároveň má významný vplyv na náklady, či už výrobné alebo servisné. Manažment kvality je významným nástrojom, efektívne riadiacim kvalitu výrobku počas jeho celého životného cyklu.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás