CAE systémy

CAE (Computer Aided Engineering) systémy umožňujú dokonale preveriť konštrukčné riešenia dávno pred vyrobením prvej súčiastky. Overujú sa pevnostné vlastnosti, tepelné namáhanie, prúdenie, dynamické vplyvy i kinematika mechanizmov... Vedie to k zníženiu nákladov a umožňuje rýchlejšie a kvalifikovanejšie rozhodovanie.

Portfólio CAE systémov dodávaných SOVA Digital je založené na systémoch od spoločnosti Siemens PLM Software. Nosným CAE systémom je NX CAE.  Ďalším nástrojom je Femap, výkonný a nezávislý pre- a post-procesor. NX CAE aj Femap využívajú ako riešič NX Nastran.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás