Digitálny podnik

Digitálny podnik je časťou PLM riešenia a zameriava sa na:
  • detailný návrh výrobku, overenie jeho vlastností a kvality ešte pred zahájením výroby
  • detailný návrh všetkých procesov výroby

prostredníctvom nástrojov od spoločnosti Siemens PLM Software. To všetko dávno pred zahájením fyzickej výroby. Výsledkom fungujúceho digitálneho podniku sú úspešné výrobky na trhu.

       

Konštrukcia výrobku – fáza zameraná na návrh konštrukčného riešenia, funkčností, vlastností a vzhľadu. V tejto oblasti sa využívajú najmä CAD systémy (Solid Edge a NX,  rozdiely medzi Solid Edge a NX nájdete TU), CAE (Computer Aided Engineering) systémy pre inžinierske analýzy (pevnostné, tepelné, dynamické...)(NX, FEMAP), a systémy pre riadenie prác, správu dát a dokumentácie Teamcenter.

Návrh procesov výroby – v tejto oblasti dodáva SOVA Digital už bežne zaužívané CAM nástroje (NX CAM) i úplne nové softvérové nástroje, riešenia a služby, ktoré dokážu výrazne eliminovať úzke miesta, zvýšiť produktivitu výroby, prinášať úspory, zvyšovať kvalitu produkcie... všeobecne nazývané Digital Manufacturing (Tecnomatix). Jedná sa o návrh usporiadania výroby, návrh a simuláciu logistiky (výroby, skladov, distribúcie), ergonómiu pracovísk, programovanie robotizovaných pracovísk...

Rozbeh výroby - Virtual commissioning (VC) – zavedenie novej výroby, výrobnej linky býva časovo dosť náročné. Pomocou VC (Tecnomatix) sa dosahuje významné skrátenie času rozbehu výroby.

Výroba – využíva existujúcu dokumentáciu a dáta o výrobku. Potrebuje vidieť správne informácie, platnú zmenu, všetky detailné informácie vždy, keď to potrebuje. Na to slúži PLM systém Teamcenter.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás