Manažment kvality

Manažment kvality od spoločnosti Siemens PLM je určený na definovanie, analýzu, vykazovanie a riadenie kvality výrobkov. S informáciami o kvalite sa pracuje počas celého životného cyklu výrobku. Riešenie umožňuje optimalizovať, simulovať a upravovať dáta z prípravných fáz a konfrontovať ich s nameranými dátami z výroby.  Podporou konštrukčných fáz, prípravy výroby a samotnej výroby umožňuje manažment kvality získať potrebné informácie každému, kto ich potrebuje, vtedy, keď ich potrebuje, a vo vhodnom zobrazení a vzťahoch.


Variačná analýza konštrukcie:
konštrukčný tím v nej definuje a analyzuje všetky rozmerové tolerancie v prostredí nezávislom na CAD systéme. Robí sa to v pružnom riešení, určenom na návrh optimalizácie výrobku a výrobných stratégií, s cieľom znížiť náklady na kvalitu.

Programovanie merania a meranie fyzického produktu (CMM - coordinate measuring machine): umožňuje automaticky vytvárať dráhy merania CMM. Tento prístup dokáže skrátiť čas programovania až o 80%. Program umožňuje automatický update kontrolovaných vlastností, tolerancií a dráh, s ohľadom na zmeny geometrie v danej revízii modelu.

Výrobné analýzy a reporting: je riešenie na zber, analýzu a riadenie výsledkov kvality z výroby. Umožňuje riadiacim pracovníkom získavať a vyhodnocovať dáta z každej fázy, a vyhodnocovať ich aj s ohľadom na históriu. Prístup k 3D modelom výrobku, 3D výsledkom jeho meraní, 3D nástrojom, a ďalších 3D zdrojom pomáha rýchlejšie porozumieť čo sa deje a ako tieto faktory ovplyvnia kvalitu.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás