PLM riešenie pre malé a stredné spoločnosti

SOVA Digital prispôsobuje PLM riešenie skutočným reálnym potrebám každého zákazníka tak, aby bola garantovaná jeho rýchla návratnosť. Pre menšie firmy zostavuje PLM riešenie z rovnakých alebo podobných komponentov ako pre veľké spoločnosti. Od veľkých spoločností sa líši len tým, že na niektoré vlastnosti a funkčnosti sa kladie väčší dôraz, iné sa úplne eliminujú. To všetko podľa skutočných individuálnych potrieb každého zákazníka.

Viac informácií nájdete na Product Lifecycle Management
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás