Riešenia pre priemyselné inžinierstvo

Priemyselné inžinierstvo rieši všetky detaily súvisiace s výrobnými procesmi. V ponuke SOVA Digital sa jedná o rozsiahlu sieť digitálnych metód, modelov a nástrojov, ktoré sú integrované do jedného uceleného riešenia nazvaného Tecnomatix od spoločnosti Siemens PLM Software. 

Projektovanie výrobných liniek a závodov sa realizuje prostredníctvom nástrojov Process Designer alebo FactoryCAD.

Návrh logistiky a optimalizácia výroby, skladová a distribučná logistika, vrátane mapovania toku hodnôt sa rieši pomocou softvérových modulov Plant Simulation alebo Factory Flow.

Nástroj na ofline programovanie robotov, na simuláciu robotických ako aj manuálnych výrobných systémov sa využívajú Process Simulate RobCAD.

Dôležitou súčasťou Tecnomatixu je riešenie ergonómie pracoviska realizované modulmi Jack a Jill
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás