Podpora zákazníkov


Predimplementačná podpora:
 • audit stavu využívania PLM (CAD/CAE/CAM/PDM) technológií a súvisiacich procesov
 • hodnotová analýza potrieb v oblasti predvýrobných etáp (konštrukčnej, technologickej a projekčnej prípravy výroby)
   
Implementačná podpora:
 • vaše ciele – základným kritériom pre návrh riešenia a dodávky je naplnenie rozvojových cieľov zákazníka
 • vysokoproduktívny užívateľ - vyškolenie užívateľov až do úrovne plnohodnotného ovládania dodaného riešenia Štandardnou súčasťou našich dodávok sú tzv. pilotné projekty, výrazne urýchľujúce plnohodnotný nábeh systému.
 • financovanie – pomôžeme vám pri zabezpečení financovania riešení
   
Poimplementačná - štandardná podpora, ktorá je bezplatnou službou:
 • novinky - zasielanie informácií a noviniek
 • Tipy a triky – pravidelné zasielanie návrhov na efektívnejšie využívanie dodaného riešenia
 • hotline - poskytovanie základnej telefonickej podpory
 • poradenstvo – v rozsahu nevyžadujúcom si naše priame náklady
Poimplementačná - nadštandardná podpora (Maitenance), ktorá je platenou službou:
 • SW upgrady - automatická dodávka nových upgradov riešení
 • hotline - poskytovanie telefonickej podpory bez obmedzení
 • udržiavanie prevádzkovaného softvérového riešenia (cez vzdialený prístup – okamžitá odozva)
 • plánované profylaktické návštevy aplikačných inžinierov u vás
 • poradenstvo pri zabezpečovaní zložitých úloh
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás