Strojárske konzultačné centrum

Strojárske konzultačné centrum je združeným pracoviskom Strojníckej fakulty STU a spoločnosti SOVA Digital.

Poslaním SKC je:

1.  poskytovať špecializované školenia pre absolventov strojníckych fakúlt z technických univerzít podľa
     požiadaviek a potrieb ich zamestnávateľov

2. poskytovať poradenskú činnosti vo forme:
 • konzultácií pre priemysel
 • spolupráce pri riešení projektov pre priemysel
Kurzy a školenia môžu byť:
 • firemné – priemyselný podnik potrebuje urýchlene vyškoliť svojich pracovníkov v nejakej konkrétnej oblasti
 • verejné – účastníci sú z viacerých podnikov a kurz je zameraný na vopred určenú tému


Ponuka verejných školení a kurzov na obdobie jar 2017

Konzultačná činnosť pokrýva veľmi rozmanitý sortiment potrieb v oblasti konzultácií a poradenstva, poskytovaný v ľubovoľnom štádiu vývoja, konštrukcie alebo výroby výrobku:

 • konštrukčný návrh výrobkov:
  - riešenie špecifík a detailov
  - komplexný návrh riešenia
  - poradenstvo
 • prekresľovanie resp. digitalizácia existujúcej dokumentácie
 • analýzy a simulácie (dynamika, mechatronika, hydraulika, pneumatika, optimalizácia)
 • kontrola kvality výrobku (experimentálne metódy, presnosť, tolerančné analýzy)
 • projektovanie technologických liniek a strojov na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov, biomasy a fytomasy
 • tribológia (trenie, mazanie, opotrebenie) konštrukčných uzlov a ozubenia
 • nasadzovanie NC systémov, robotiky...
 • dokument manažment
 • PLM riešenia
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás